Fotografija je stvaranje slike upotrebom svetla. Ona uvek predstavlja individualan način interpretacije stvarnosti od strane fotografa. Mnoge fotografije su imale tako veliki uticaj na ljude da su uspele promeniti svet. Fotografija male vijetnamske devojčice koja beži od napalm bombi koju je 1972. snimio Nik Ut presudno je uticala na okretanje javnog mnenja protiv rata u Vijetnamu.